Chất lượng cuộc sống của người dân tại Việt Nam ngày càng cao, kèm theo đó là nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cũng tăng theo. Đặc biệt là sau các dịp lễ tết, vấn đề cân nặng lại càng được nhiều người chú ý, đây cũng là lúc các phòng Gym và Yoga đẩy mạnh các chiến dịch quảng cáo của mình. Tuy nhiên làm sao để thu hút sự chú ý của khách hàng lại là một câu chuyện khác.


Hãy cùng Advertising Vietnam xem những mẫu quảng cáo thông minh quanh thế giới, để nếu Client của bạn là những phòng Gym hay Yoga thì có ý tưởng đề xuất nhé.


1.Yoga Center

Advertising Agency: Leo Burnett, Shanghai, China


yoga-fitness-ads-straw


2. YKM Shopping Bag: Jump Rope


Advertising Agency: Lem, Shanghai, China


yoga-fitness-ads-jump-rope


4. Fitness


Advertising Agency: Publicis Frankfurt Creative Direction: Gert Maehnicke. yoga-fitness-ads-fitness-company


5. This Way to Karma


Advertising Agency: Rethink Communications, Canada yoga-fitness-ads-karma-sign


6. Bootcamps Australia: Bed


Art Director: Steve Pollock Copywriter: Todd Wild | Photographer: Skeet Booth 


yoga-fitness-ads-bootcamps-bed


7. Zhangbei Fitness


Advertising Agency: Guangdong Advertising, Beijing, China


yoga-fitness-ads-zhangbei-fitness


8. Silberman’s Fitness Center


Advertising Agency: đang cập nhật


yoga-fitness-ads-silbermans-billboard


9. Oxygo Gym: Long Time, No See?


Advertising Agency: 2008scandinavia, Oslo, Norway


yoga-fitness-ads-oxygo-long-time


11. Yoga One: Get Stretchy


Advertising Agency: Marked for Trade


unusual-business-cards-one


12. Powerhouse Gym


Advertising School: Savannah College of Art & Design, Savannah, USA


ads-on-buildings-powerhouse-2ads-on-buildings-powerhouse-1


13. Fitness Company


Advertising Agency: unknown


bus-interior-ads-fitness


14. Business Card For Fitness Trainer


Advertising Agency: Leo Burnett, Dubai, United Arab Emirates)


unusual-business-cards-zohra-mouhetta-fitness


15. Fitness & Spa: Abs of Bricks


Advertising Agency: đang cập nhật.


yoga-fitness-ads-brick