YouTube Ads Leaderboard đã công bố danh sách 10 video quảng cáo được xem nhiều nhất trong tháng 10. Đây là những video được quảng cáo trên Leaderboard chính ở trang Home của YouTube. Các video có tổng lượng xem trả phí và tự nhiên sẽ được tổng hợp lại và sau đây là Top 10 video được xem nhiều nhất trong tháng 10 vừa qua.

10 .Boeing “Lightest. Metal. Ever”
Agency: FCB Chicago
Media: TMP Worldwide
Views: 3.355.876


9. Apple iPhone 6s “Flip a Coin”
Agency: TBWA\Media Arts Lab
Media: OMD
Views: 3.414.047


8. PlayStation “Holiday 2015 Commercial Featuring Star Wars Battlefront”
Agency: BBH New York
Media: Carat
Views: 4.998.458


7. Toyota “Fueled by the Future”
Creative Agency: Droga5
Media: Saatchi & Saatchi Los Angeles
Views:4.566.800


6. Emirates “Emirates A380 featuring Jennifer Aniston”
Agency: Y&R
Media: Havas
Views: 4.893.956


5. Microsoft “The New Microsoft Surface Book”
Media: Dentsu Aegis
Views: 5.106.813


4. Squatty Potty “This Unicorn Changed the Way I Poop”
Agency: Harmon Brothers
Views: 6.564.198


3. Nike “Snow Day”
Agency: Wieden + Kennedy
Media: Razorfish
Views: 9.027.975


2. Extra Gum “The Story of Sarah & Juan”
Creative Agency: Energy BBDO
Media: Starcom Mediavest Group; Mediacom
Views: 12.303.484


1. Barbie “Imagine The Possibilities”
Agency: BBDO
Media: Starcom
Views: 14.684.608


Nguồn: YouTube Ads Leaderboard