Vậy là Lowe Group với hơn 90 văn phòng trên 65 thị trường đã đổi nhận diện thương hiệu mới với tên MullenLowe. Kể từ khi Interpublic Group sát nhập Lowe & Partners và Mullen từ tháng 5 năm 2015. Cho đến tận hôm nay MullenLowe Group mới chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới.

 

 

Bạn có thể xem thêm thông tin của MullenLowe Việt Nam tại:

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/mullenlowevietnam

Website: http://vietnam.mullenlowe.com