Facebook đã tổng hợp lại các thông tin hữu ích để thiết kế ra một bộ bài marketing insight 2015 gửi tới các agency mình hợp tác.

Bộ bài 52 lá được làm ở London bởi agency Human After all. Trong mỗi lá bài sẽ có chứa một thông tin về insight của Facebook và người dùng tại UK.

Mỗi bộ bài được thiết kế riêng để gửi tới các agency khác nhau. Đặc biệt các quốc gia như Pháp, Italy, Tây Ban Nha sẽ được thêm thông tin đặc biệt và thiết kế riêng sao hình ảnh sẽ phù hợp với quốc gia đó.

Hơn 1000 bộ bài sẽ được gửi đến các agency làm việc với Facebook. Hơn nữa, Facebook còn đưa những thông tin rất quan trọng trong bộ bài này và đặt biệt là với mỗi agency khác nhau sẽ được nhận những thông tin phù hợp nhất với họ.

Bạn có thể xem thêm thông tin về bộ bài marketing insight Facebook tại Creative Bloq.

facebook-playing-cards-1

facebook-playing-cards-2

facebook-playing-cards-3

facebook-playing-cards-4

facebook-playing-cards-5

facebook-playing-cards-6

facebook-playing-cards-7

facebook-playing-cards-8

facebook-playing-cards-9