Chức năng hiển thị trang tìm kiếm nhanh AMP (accelerated mobile pages) trên di động sẽ được Google chính thức đưa vào hoạt động ngày 24/02/2016.

Điều này có nghĩa là từ nay khi sử dụng trang tìm kiếm Google trên di động. Ngoài trang kết quả các nội dung mà bạn tìm kiếm theo từ khóa, thì Google đã bổ sung thêm trang tìm kiếm nhanh AMP. Đây là trang hiển thịt kết quả của các nhà xuất bản (publishers). Chức năng này cho phép chúng ta tìm kiếm nhanh hơn cách thủ công, thay vì phải vào từng website để xem nội dung thì ta có thể xem trên Top đầu của trang tìm kiếm. Người dùng chỉ việc kéo rê từ phải qua trái để xem nội dung cần thiết.

Việc này có thể sẽ ảnh hưởng tới chiến lược SEO hiện tại của các doanh nghiệp khi mà chúng ta vẫn chưa rõ các tiêu chí nào để được Google chọn khi đưa lên Top trang tìm kiếm này và việc cạnh tranh từ khóa sẽ ra sao trong tương lai.

 

 IMG_0307 IMG_0186

Để xem thử bản demon trang tìm kiếm mới này. Bạn có thể lên g.co/ampdemo bằng điện thoại di động. Sau đó tìm kiếm một từ khóa nào đó. Như CSA có làm thử với từ khóa “marketing” thì kết quả ở phần top đầu sẽ hiện thị các trang AMP gợi ý. Tất nhiên phía dưới vẫn là kết quả tìm kiếm mặc định mà bạn vẫn thường thấy.