Tổng kết hoạt động 2015 các agency tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương theo khảo sát của R3, trong 12 tháng qua hoạt động các của các agency đã có nhiều thay đổi tích cực.

– Tổng quan hoạt động kinh doanh đã tăng 16% trong năm 2015.
– Ogilvy tiếp tục dẫn đầu creative và digital agency.
– PHD dẫn đầu media agency, sau khi tiếp tục làm với account Unillever Greater China, thắng pitch SC Johnson và Ferrero
– Group WPP vẫn dẫn đầu thị trường theo sau là Omnicom.

Top 5 agency 2015 vẫn thuộc về Ogilvy, McCann, Y&R, DDBLeo Burnett.

campagin1

campagin2

campagin3

Nguồn: Campaign Asia