Trong hơn 50 năm hoạt động tổ chức từ thiện Misereor (Relief organization Misereor) đã góp phần quyên góp chống lại nạn đói ở nhiều nơi như Mỹ Latin, châu Phi và Châu Á. Trong năm 2013 tổ chức này cùng agency Kolle Rebbe (Đức) đã sáng tạo ra một cách mới để khuyến kích mọi người quyên góp tiền để giúp đở người nghèo ở các nước đang phát triển.

Bằng cách tạo ra một bảng quảng cáo tương tác. Phía trên bẳng quảng cáo này sẽ hiện thị hình ảnh để thu hút người xem như: đứa trẻ với bàn tay bị trói, một miếng bánh mỳ… Khi có ai sử dụng thẻ Credit Card cà thẻ qua tấm bảng này, ngay lập tức dây trói của đứa trẻ sẽ được mở hoặc miếng bánh mỳ được cắt từng miếng. Trông giống như chính cái thẻ credit card đã cắt chúng vậy. Mỗi khi có ai cà thẻ như vậy họ đã quyên góp 2 đô la cho quỹ từ thiện này.

misereor-the-social-swipe-2-1600-72126

Misereor_PlaCard3

Với thông điệp rất rõ rằng, khi bạn cà thẻ như vậy bạn đã giúp những đứa trẻ thoát khỏi sự giam cầm hoặc mang đến một bữa ăn cho người nghèo khó. Chỉ trong năm 2013 hơn 40% lượng tiền quyên góp từ châu Âu được thực hiện qua thẻ credit card. Đó chính là nhờ chiến dịch sáng tạo này.

Với sự sáng tạo của agency cùng hiệu quả mà chiến dịch mang lại lợi ích cho xã hội. Năm 2014 chiến dịch này đã đạt giải Vàng quảng cáo ngoài trời (Outdoor- Gold Winners) tại liên hoan Cannes Lions 2014.