Những trò chơi bạo lực liệu có thể khiến trẻ em trở nên bạo lực hơn? Và nó thực sự là vấn đề mà mỗi phụ huynh nên xem xét để giáo dục con em mình trong tương lai.

Tháng 5 vừa qua, Leo Burnett đã làm một loạt posters quảng cáo cho tổ chức Bảo Trợ Thanh Thiếu Niên Thái Lan về ảnh hưởng của những trò chơi bạo lực đối với trẻ em ngày nay. Thông qua đó để truyền tải thông điệp “Kids are what they play – Trẻ em sẽ trời thành người như chúng được chơi với”. Sau đây là một số posters nổi bật trong chiến dịch này.

youth_guardian_foundation_killer_robots_aotw

youth_guardian_foundation_bloody_devils_aotw

youth_guardian_foundation_monster_of_death_aotw

Client: Youth Guardian Foundation
Agency: Leo Burnett Group Thailand

Credits – Chief Creative Officer: Sompat Trisadikun.
Executive Creative Director: Paruj Daorai.
Creative Director: Somchai Jiu. Art Directors: Sarath Sapimon, Sompat Trisadikun.
Copywriter: Paruj Daorai.
Photographer: Chub Nokkaew (Chubcheevit Studio Bangkok).
Agency Producer: Sarawut Lertkittipaporn.