Andriy Yurchenko là một desinger đến từ Ukranian đã dành ra 30 ngày thử thách để sáng tác 30 logo động vật dựa trên tỷ lệ vàng. Cứ một ngày anh sẽ thiết kế ra một logo dựa trên cảm hứng là những hình tròn được sắp xếp lại với nhau. Sau đây là những thiết kế của anh trong 30 liên tục.

1CÁ VOI

1465961432577_colorful-animal-logos-golden-ratio-1b

2CHIM CÁNH CỤT

1465961432625_colorful-animal-logos-golden-ratio-2b

3TÊ GIÁC

1465961432675_colorful-animal-logos-golden-ratio-3b

 

4DƠI

1465961432699_colorful-animal-logos-golden-ratio-4b

5RÙA

1465961432774_colorful-animal-logos-golden-ratio-5b

6BƯỚM

1465961432893_colorful-animal-logos-golden-ratio-6b

7VẸT

1465961432843_colorful-animal-logos-golden-ratio-7b

8SÓC

1465961432919_colorful-animal-logos-golden-ratio-8b

9GÀ TRỐNG

1465961432963_colorful-animal-logos-golden-ratio-9b

10CÁ NGỰA

1465961433039_colorful-animal-logos-golden-ratio-10b

11HẢI TƯỢNG

1465961433061_colorful-animal-logos-golden-ratio-11b

12

1465961433112_colorful-animal-logos-golden-ratio-12b

13VOI

1465961433133_colorful-animal-logos-golden-ratio-13b

14KANGAROO

1465961433200_colorful-animal-logos-golden-ratio-14b

15NGỰA VẰN

1465961433253_colorful-animal-logos-golden-ratio-15b

16GORILLA

1465961433297_colorful-animal-logos-golden-ratio-16b

17TẮC KÈ

1465961433343_colorful-animal-logos-golden-ratio-17b

18CHÓ

1465961433385_colorful-animal-logos-golden-ratio-18b

19CÁO

1465961433410_colorful-animal-logos-golden-ratio-19b

20CÁ MẬP

1465961433480_colorful-animal-logos-golden-ratio-20b

21MÈO

1465961433510_colorful-animal-logos-golden-ratio-21b

22CÚ MÈO

1465961433588_colorful-animal-logos-golden-ratio-22b

23CHIM RUỒI

1465961433632_colorful-animal-logos-golden-ratio-23b

24GẤU

1465961433680_colorful-animal-logos-golden-ratio-24b

25HỒNG HẠC

1465961433798_colorful-animal-logos-golden-ratio-25b

26CHUỘT

1465961433776_colorful-animal-logos-golden-ratio-26b

27VỊT TRỜI

1465961433867_colorful-animal-logos-golden-ratio-27b

28CÁ HEO

1465961433937_colorful-animal-logos-golden-ratio-28b

29THỎ

1465961433891_colorful-animal-logos-golden-ratio-29b

30HÀ MÃ

1465961433985_colorful-animal-logos-golden-ratio-30b

Toàn bộ các thiết kế trên đều thuộc bản quyền của Yurchenko. Nếu các bạn muốn sử dụng hình ảnh xin vui lòng liên hệ với anh ấy tại website