Tạp Chí Đặc Biệt “It Ran” Chỉ In Toàn Tin Quảng Cáo

Những quảng cáo bị khách hàng từ chối và chưa từng được tung ra nay đã có một cơ hội mới để được quảng bá.

Tạp chí đặc biệt với tên gọi It Ran do tổ chức NABS Canada (tổ chức cộng đồng quốc gia hỗ trợ những người đang làm việc trong ngành marketing, truyền thông, quảng cáo) thực hiện để giúp đưa các quảng cáo bị lãng quên lên tạp chí. Điều đặc biệt là trong cuốn tạp chí này 100% đều là quảng cáo, chúng ta sẽ không tìm thấy bất kỳ một bài viết nào ngoài các quảng cáo. Hiện tại trên trang website chính thức của chương trình It Ran đang kêu gọi mọi người gửi tác phẩm của mình. Tất nhiên họ sẽ phải trả số tiền $500 cho một trang quảng cáo trong cuốn tạp chí này.

Số tiền này sẽ được chuyển đến cho NABS (National Advertising Benevolent Society) để lập quỹ giúp đỡ mọi người đang làm trong lĩnh vực marketing. Giúp họ vượt qua các vấn đề cá nhân như gia đình, thiếu việc làm, khó khăn về tài chính cần được hỗ trợ. Đây là một hoạt động ý nghĩa của cộng đồng truyền thông quảng cáo nhằm giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. NABS hy vọng sẽ được nhiều công ty/cá nhân tiếp tục tài trợ cho dự án này.