Top 10 quảng cáo được xem nhiều nhất trên YouTube trong tháng 5 năm 2016. Đây là thống kế mới nhất của Google trên trang YouTube Ads Leaderboard. Đây là các video được YouTube đánh dấu là “Video Quảng Cáo” nghĩa là các thương hiệu vẫn trả tiền để có thể thu hút lượt xem. Tuy nhiên các video có thể lọt trong top 10 sẽ được đánh giá dự trên cả 2 tiêu chí về lượt xem trả phí và tự nhiên.

*Thứ tự danh sách được tính trong tháng 5 còn số liệu dưới đây được Cuộc Sống Agency cập nhật theo lượt views mới nhất.

1Knorr “#LoveAtFirstTaste”

Creative Agency: Mullenlowe
Media: PHD, Mindshare & Reprise Media
Lượt xem: 50 triệu

22Evian “Baby Bay”

Creative Agency: BETC
Media: Group M
Lượt xem: 12.1 triệu

3P&G “Thank You, Mom – Strong”

Creative Agency: Wieden + Kennedy
Lượt xem: 15 triệu

4GoPro “GoPro Awards: On a Rocket Launch to Space”

Creative Agency: GoPro Original Productions
Media: IPG Mediabrands
Lượt xem: 4 triệu

5Lufthansa “Everyone’s Fanhansa”

Creative Agency: Kolle Rebbe
Lượt xem: 4.3 triệu

6GoPro “Man and Grizzly Bear – Adventures with Bella”

Creative Agency: GoPro Original Productions
Media: IPG Mediabrands
Lượt xem: 2 triệu

7McDonald’s “Angry Birds”

Lượt xem: 2.5 triệu

8Benzac “ThingsYou Wish You Could Control In High School”

Creative Agency: BuzzFeed
Media: Assembly
Lượt xem: 1.1 triệu

9Temptations Cat Treats “Catterbox”

Creative Agency: adam&eveDDB
Media: Starcom (Buying), Mediacom (Planning)
Lượt xem: 1.6 triệu

10Cricket Wireless “#PhotoMombing! Because Moms Are the Bomb!”

Creative Agency: Shareability
Media: MEC
Lượt xem: 988 nghìn