Top 10 video quảng cáo được xem nhiều nhất trên YouTube trong tháng 6

Top 10 quảng cáo được xem nhiều nhất trên YouTube trong tháng 6 năm 2016. Đây là thống kế mới nhất của Google trên trang YouTube Ads Leaderboard. Đây là các video được YouTube đánh dấu là “Video Quảng Cáo” nghĩa là các thương hiệu vẫn trả tiền để có thể thu hút lượt xem. Tuy nhiên các video có thể lọt trong top 10 sẽ được đánh giá dự trên cả 2 tiêu chí về lượt xem trả phí và tự nhiên.

1Nike Football “The Switch”

Creative Agency: Wieden + Kennedy
Media: Mindshare, Wieden + Kennedy
Lượt xem: 48.4 triệu

2Clash of Clans “Best Friends”

Creative Agency: Barton F. Graf
Lượt xem: 21.1 triệu

3Xbox “Xbox One S”

Creative Agency: Ayzenberg Group and Blind
Media: DAN Empower
Lượt xem: 9.5 triệu

4YouTube “#ProudToBe”

Creative Agency: Anomaly
Lượt xem: 9.1 triệu

5Nike Basketball “Worth the Wait”

Creative Agency: Wieden + Kennedy
Media: Razorfish, Wieden + Kennedy
Lượt xem: 5.6 triệu

6American Family Insurance “Dad Insurance for Fearless Dreams”

Creative Agency: BBDO
Media: Mindshare
Lượt xem: 5.1 Triệu

7Chevrolet “Silverado Strong: Steel Bed Outperforms Aluminum Bed”

Creative Agency: Commonwealth/McCann
Media: Carat
Lượt xem: 4.8 Triệu

8Lyft “Undercover Lyft With Shaquille O’Neal”

Creative Agency: Alldayeveryday
Lượt xem: 2.6 Triệu

9BuzzFeed & Rachael Ray Nutrish “People Who Hate Cats Live With Cats For a Week”

Creative Agency: BuzzFeed
Lượt xem: 2.4 triệu

10Cricket Wireless “The Unexpected John Cena Prank”

Creative Agency: Shareability
Media: MEC
Lượt xem: 1.7 Triệu