Asus mời mọi người cùng làm ý tưởng cho TVC quảng cáo ZenFone 3

Để chuẩn bị cho sự kiện tung ra Asus ZenFone 3, Asua đã cùng agency SuperHeroes đã làm ra một TVC quảng cáo rất kỳ lạ. TVC này độc đáo bởi vì ý tưởng kịch bản trong TVC có được nhờ sự đóng góp “ngẫu nhiên” của mọi người.