Campaign Brief – Bảng xếp hạng Creative Agency 2016

Vừa qua Campain Brief (Campaign Asia) đã công bố bảng xếp hạng Creative Agency Ranking 2016. Khác với các danh sách xếp hạng creative trên thế giới.

Creative Rankings 2016 tại Châu Á lần này dựa trên số lượng giải thưởng (Creative Award) mà các agency đạt được trong năm 2015-2016. Các agency sẽ không phải gửi bất kỳ tài liệu, proposal hay case study nào để tham dự chấm giải. Tất cả sẽ do Campaign Brief dựa trên tổng giải thưởng tại Châu Á và Thế giới các agency giành được.

Danh sách này do Campaign Asia bình chọn dựa trên tiêu chí về giải thưởng các agency đạt được. Các giải thưởng bao gồm tại Châu Á và Quốc Tế như: Ad Stars, Spikes, AdFest, Clio, Cannes, D&AD, London International Award etc. Tiêu chí tính điểm ví dụ Cannes Lions: Grand Prix 75đ, Gold 60đ, Sliver 40đ, Bronze 20đ. Danh sách sẽ được sếp theo số điểm các agency có giải.

asia-creative-agency-rankings
Bảng Xếp Hạng Agency Tại Châu Á

Dentsu Inc Tokyo là agency có số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng lần này. Tiếp đến là Ogilvy & Mather Singapore. Tại Việt Nam, Ogilvy & Mather Vietnam xếp hạng 1, tiếp đến là Y&R, MullenLowe, Happiness Saigon, DDB.

vietnam-agency-creative

asia-creative-agency-rankings2

top-creative-director
Top Creative Director đạt nhiều giải thưởng nhất Châu Á

Bạn có thể download full danh sách cũng như xem chi tiết về giải thưởng, bảng xếp hạng Creative, danh sách các Creative Director nổi bật tại Châu Á trong link dưới đây.

Campaign Brief Asia Creative Rankings 2016 (374 downloads)