Danh sách shortlist Agency of the Year 2016

Hôm nay 14/11, Campaign Asia đã chính thức công bố shortlist Agency of the Year 2016 khu vực Đông Nam Á. Mời các bạn xem qua danh sách tại Việt Nam:

Vietnam Creative Agency of the Year:

 • Happiness Saigon
 • Dentsu One Vietnam
 • Ogilvy & Mather Vietnam
 • Leo Burnett Vietnam
 • TBWA\Vietnam

Vietnam Media Agency of the Year:

 • MEC Vietnam
 • Mindshare Vietnam
 • Dentsu Media Vietnam
 • MediaCom Vietnam
 • TKL Media Vietnam
 • DATVIET VAC MEDIA

Vietnam Digital Agency of the Year:

 • Phibious Vietnam
 • Mindshare Vietnam
 • Dentsu Media Vietnam
 • Isobar Vietnam
 • Ogilvy & Mather Vietnam
 • Leo Burnett Vietnam

Vietnam Independent Agency of the Year:

 • Phibious Vietnam
 • Ki Saigon
 • TKL Media Vietnam
 • DATVIET VAC MEDIA
 • Happiness Saigon

Southeast Asia Integrated Agency of the Year:

 • Phibious Vietnam
 • Leo Burnett Group Malaysia
 • McCann Worldgroup Singapore
 • Dentsu Media Thailand
 • Havas Riverorchid Cambodia

Southeast Asia Agency Head of the Year:

 • Lou Dela Pena | Publicis Communications Singapore
 • Ara Hampartsoumian | TBWA\Singapore
 • Arup Bansal | MEC Vietnam
 • Tripti Lochan | VML Southeast Asia & India
 • Levent Guenes | Havas Southeast Asia

Southeast Asia New Business Development Team of the Year:

 • Anish Daryani and 22 other Phibians of Phibious Indonesia | Phibious Indonesia
 • Dentsu Lotus | Dentsu Vietnam
 • Ara Hampartsoumian, Gary Steele, Mandy Goh, Natalie Gruis | TBWA\Singapore
 • Publicis Communications’ New Business Team | Publicis Communications Singapore
 • Sean Sim and Team | McCann Worldgroup Malaysia

Southeast Asia Talent Management Person/Team of the Year:

 • Havas Ortega Talent & Culture Development Team | Havas Ortega Philippines
 • Melvin Mangada and Bryan Siy | TBWA\Santiago Mangada Puno
 • DDB Group Philippines Talent Management Team | DDB Group Philippines
 • Mindshare Vietnam Product, People and Culture Team | Mindshare Vietnam

Xem full danh sách cho các quốc gia tại Đông Nam Á tại đây