TVC quảng cáo xe kinh dị của Volkswagen

Để quảng bá cho chức năng mở cốp xe tự động mà Almap BBDO và Volkswagen đã làm hẳn một TVC vô cùng kinh dị dịp Halloween. Thoạt xem không ai nghĩ đây là một quảng cáo xe hơi cả.