Tổng Hợp Print Ad Đẹp Hàng Tuần – Phần 6

FCB, Independent, Les Évadés…là những agency có print ads đẹp nhất tuần qua và hãy củng Advertising Vietnam lấy lại năng lượng cho những ngày mưa tháng 12 cùng với những print ads đặc sắc dưới đây nhé. Chuyên mục tổng hợp print ads đẹp và sáng tạo sẽ được đăng vào thứ 4 hàng tuần trên Advertising Vietnam. Đây là chuyên mục do biên tập viên của Advertising Vietnam tổng hợp các print ads đẹp từ nhiều nguồn khác nhau. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thể cảm hứng sáng tạo mỗi ngày.


Volkswagen 
Agency: Independent

“Who knows what might happen next. Jetta. Predictable in any situation. Our seven available Driver Assistance features give you little more confidence in an unpredictable world.”

paotw1-2 paotw1-1


Yo! “Make It Easy”
Agency: Heartbeat Creative Lab

paotw2


Fiat
Agency: FCB

paotw3-1 paotw3-2


G-Shock
Agency: McCann

paotw4-2 paotw4-1


Red Cross “Piece of Meat”
Agency: Publicis

paotw5


Esso
Agency: DDB

paotw6-2 paotw6-1


McDonald’s
Agency: Cossette

paotw7-2 paotw7-1


Cinema du Parc
Agency: Les Évadés

paotw8-1 paotw8-2


Tramontina
Agency: FCB

paotw9-2 paotw9-1 paotw9-3


Diet Watchers
Agency: FCB

paotw10