Tân Hiệp Phát gửi lời xin lỗi người tiêu dùng qua video – Tết mở lời khởi đầu mới