Ngân sách quảng cáo trên Digital sẽ tăng mạnh tại APAC

486

Chi phí quảng cáo trên mảng digital tại APAC năm nay dự đoán tăng trưởng hai con số trong tổng thể chi phí quảng cáo, nhưng vẫn dưới mức 20 % tại khu vực Đông Nam Á, theo một dự báo mới từ eMarketer và IAB Singapore.

EMarketer phối hợp với IAB Singapore, đã phát hành dự báo chi phí quảng cáo trên digital của họ đối với khu vực Đông Nam Á, Hồng Kông và Đài Loan.

Nghiên cứu đã đưa ra các con số về chi phí của quảng cáo trên các kênh digital, nhưng có sự khác biệt lớn giữa các nước. Đài Loan (40,4%), Singapore (23,8%) và Hồng Kông (20,4%) – là các quốc gia dẫn đầu về tỷ trọng tiền quảng cáo trên các kênh digital. Bên cạnh đó, các nước Đông Nam Á vẫn chiếm tỷ trọng dưới 20% (Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Việt Nam), tuy nhiên thị phần về mảng digital ở thị trường này vẫn đang trên đà phát triển nhanh chóng.

0_0_0_0_70_campaign-asia-content-emarketer_sea_forecast

Vietnam:
 • Là thị trường quảng cáo nhỏ nhất trong báo cáo, tổng chi phí quảng cáo được dự đoán là 1.17 tỷ USD và chiếm 0.6% trong tổng khu vực.
 • Tổng thị phần quảng cáo trên mảng digital là 18,4 % trong năm 2017.
 • Chi phí của digital sẽ tăng lên 23.6% trong năm 2020, nhưng vẫn còn thấp hơn mức trung bình của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là 53.6 %.
Thái Lan:
 • Mức tăng trưởng chi phí quảng cáo đang giảm dần xuống 1% trong năm 2020, so với mức tăng cũ là 2.5% trong năm 2015
 • Chi phí cho các kênh digital sẽ tăng 18.0% trong năm 2017 tức là 403 triệu USD ( 17,5% của tổng chi tiêu quảng cáo)
 • Chi phí quảng cáo mobile sẽ đạt 7,3% trong năm 2017.
Đài Loan:
 • Chi phí quảng cáo trên digital vào năm 2017 sẽ đạt 40,4%, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả các nước được dự báo.
 • Chi phí quảng cáo trên mobile internet sẽ tăng 25,0% trong năm nay.
 • Quảng cáo trên digital cho thấy tỷ lệ CAGR là 8,3% giữa năm 2015 và 2020, đạt tới 1.07 tỷ USD.
Singapore:
 • Mảng digital sẽ chiếm 23,8% của ngân sách truyền thông trong năm 2017, tăng 18,0 % đến 376.5 triệu USD.
 • Tổng chi phí quảng cáo media, dự đoán là 1.58 tỷ USD trong năm 2017, tăng nhẹ 0,5% trong năm 2016.
 • Quảng cáo trên mobile internet sẽ tăng gấp đôi từ 194.3 triệu USD tới 404.6 triệu USD trong năm 2020.
Philippines:
 • Digital sẽ chiếm 18,7% của tổng chi phí trong năm 2017.
 • Quảng cáo mảng digital sẽ tăng với tốc độ CAGR là 17,1 % trong giữa năm 2015 và năm 2020, tăng hơn gấp đôi từ 221.4 triệu USD đến 486.7 triệu USD.
 • Tổng chi phí sẽ tăng lên 4,0% trong năm 2017, đạt 1,85 tỷ USD.
Malaysia:
 • Tổng chi phí quảng cáo media sẽ tăng 1,5% trong năm 2017.
 • Chi phí quảng cáo digital sẽ làm tăng 19,7% vào năm 2017, nhưng sẽ tăng trưởng tới 25,2% năm 2020.
 • Tổng chi phí sẽ đạt được1,30 tỷ USD trong năm 2017 – đứng thứ hai nhỏ trong số các nước nhỏ nhất của APAC.
Indonesia:
 • Tổng chi phí quảng cáo sẽ tăng lên 8,4% trong năm 2017 – là thị trường phát triển nhanh nhất trong số các nước trong khu vực.
 • Tốc độ tăng trưởng hàng năm của quảng cáo trên digital là 25,0% trong năm 2017, và vẫn ở mức hai con số cho đến năm 2020.
 • TV đến nay vẫn là loại phương tiện truyền thông chủ đạo, chiếm 1,68 tỷ USD, hay 60,1% trong tổng chi tiêu của năm nay.
Hồng Kông:
 • Chi phí trên digital sẽ vượt quá 20% chi tiêu trong năm 2017 và tăng lên 24,0% năm 2020.
 • Chi phí của digital là  560.8 triệu USD vào cuối năm 2016 và sẽ tăng lên 748.5 triệu vào năm 2020.
 • Trong số các nước trên báo cáo, Hồng Kông sẽ có thị trường quảng cáo lớn nhất trong năm 2017, đạt tới 3.02 tỷ USD.
 • Tổng chi phí sẽ giảm 1,0 % từ năm 2016 và sẽ đạt tới 3.11 tỷ USD trong năm 2020.

Miranda Dimopoulos, Giám đốc điều hành & Đại sứ SEA, IAB Singapore nhận xét: “Đông Nam Á là  khu vực đa dạng về mảng digital, ta có thể dễ dàng nhận ra tiềm năng phát triển ở thị trường này là rất lớn. Và chúng tôi dự định sẽ xem xét những con số mỗi sáu tháng và mong muốn tham gia vào các cuộc trao đổi sâu hơn về các báo cáo này.