Tổng Hợp Những Thiết Kế Bao Bì Đặc Sắc – Phần 6

Sáng tạo con người là vô vàn, vô tận, với những bao bì từ chất liệu đơn giản, họ đã vẽ vời, tỉ mỉ, nắn nót từng chút một để cho ra đời những thành phẩm hết sức độc đáo. Hôm nay, Advertising Vietnam gửi đến các bạn những bao bì cuốn hút, tinh tế mà người làm sáng tạo không thế bỏ qua.


Gnome Bread Packaging
Design Agency: Lo Siento Studio

Untitled design (46)


Note Headphones
Designer: Corinne Pant

Untitled design (50)


Beehive Honey Squares (Student Project)
Designer: Lacy Kuhn

Untitled design (51)

Untitled design (52)Untitled design (53)


Butter! Better! (Concept)
Designer: Yeongkeun

Untitled design (68) Untitled design (69)


Ford Ranger Extreme: Matchbox
Design Agency: JWT, Kuala Lumpur, Malaysia

Untitled design (54)

 


Smirnoff Caipiroska
Design Agency: JWT

Untitled design (70) Untitled design (71)


Tea Hangers
Designer: Soon Mo Kang

Untitled design (59) Untitled design (60)


Origami Beer
Designer: Clara Lindsten

Untitled design (62)


Honey Made by Bees
Designer: Maksi Marbuzov

Untitled design (65) Untitled design (63)


Kiss – Fruit and vegetable puree
Designer: Alexandra Istratova

Untitled design (66) Untitled design (67)


Nếu như các bạn có bỏ quên phần nào thì có thể xem lại tại đây:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5