Sự thật phũ phàng của câu chuyện tình “chớm nở” trên điện thoại

1749

TVC “Love Story” là ý tưởng của Movistar và Y&R Mexico nhằm thức tỉnh giới trẻ cảnh giác trước các mối quan hệ qua điện thoại di động, không gì đẹp đẽ chỉ qua những dòng tin nhắn, thực tế thật sự “phũ phàng” hơn rất nhiều.

CREDITS:
Client: Movistar
Agency: Y&R México
Creative Director: Luis Madruga Enríquez, Rodrigo Casas
CEO: Héctor Fernández
CCO: Saúl Escobar
General Creative Director: Karla Santa Anna
Producer: Juan Pablo Osio
Head of Art: Luis Madruga Enríquez
Copywriter: Rodrigo Casas
Production Company: Wabi Productions, partner to The Sweet Shop
Director: Andrew Lang
Managing Director: Alan Suárez

My Nhon / Advertising Vietnam

*Nguồn: Adweek