Phỏng vấn bà MaryZyle Group Creative Director – Hakuhodo Vietnam

Chia sẻ của bà MaryZyle – Group Creative Director – Hakuhodo Vietnam về những quảng cáo mà bà thích nhất tới nay.