UNIT9 và TBWA tạo hình “Người nước’ trong quảng cáo G Active

Đây là một trong những quảng cáo tưởng chừng như chỉ có ở tương lai, khi mà agency và production house có thể tạo hình nhân vật chỉ bằng những gọt nước mà không hề sử dụng công nghệ CGI (Computer-Generated Imagery).


Credit:
Client: Gatorade
Agency: TBWA
Production: UNIT9