Phỏng vấn bà Masako Okamura – Executive Creative Director Dentsu Vietnam

292

Creative Director’s Favourite Ads Pick là chuỗi video đầu tiên nằm trong series The Leader Story do Advertising Vietnam cùng Agency Life thực hiện. Phần mở màn này bao gồm các video phỏng vấn Giám đốc sáng tạo tại các agency nổi bật tại Việt Nam về những quảng cáo họ ấn tượng nhất. Vừa qua, Advertising Vietnam đã có buổi phỏng vấn với bà Masako Okamura – Executive Creative Director Dentsu Vietnam về những quảng cáo và chiến dịch mà bà thực sự đánh giá cao.

Bạn có thể xem các phần trước tại đây.