Google cập nhật AdWords để tối ưu hóa quảng cáo trên di động

Để giúp cải thiện chất lượng những lượt nhấp chuột của người dùng trên điện thoại, Google AdWords sẽ cho phép các nhà quảng cáo dẫn link đến các website của mình.

Một năm sau thành công của thuật toán nén câu (sentence compression algorithms: thuật toán giúp lọc những câu văn hay đoạn văn dài từ các trang web để xuất ra kết quả tìm kiếm ngắn gọn và chính xác nhất) trên Google Search cho máy tính, hệ thống machine-learning (sử dụng các thuật toán lặp để học từ dữ liệu, machine learning cho phép máy tính tìm thấy những thông tin giá trị ẩn sâu mà không được lập trình một cách rõ ràng nơi để tìm) của “ông lớn” Google có vẻ đã đủ mạnh để giúp mobile advertiser chắt lọc thông tin cho Google AdWords.

Đến cuối tháng tám, Google sẽ cung cấp thêm nhiều lựa chọn về AdWords cho mobile advertiser với mục đích cải thiện tỉ lệ nhấp chuột vào các website, callouts (tiện ích cải thiện quảng cáo văn bản của bạn bằng cách quảng cáo các ưu đãi độc đáo cho người mua sắm) và Snippet (tiện ích hiển thị kết quả tìm kiếm dưới dạng khối đoạn trích nổi bật đặc biệt ở đầu trang kết quả tìm kiếm). Trước khi có những tiện ích này, người xem sẽ nhìn thấy các chú thích mở rộng và đoạn trích nổi bật dưới quảng cáo. Còn bây giờ, chúng sẽ xuất hiện ngay dưới dòng copy của quảng cáo.

Dữ liệu nội bộ từ Google cho biết người dùng thường tương tác với định dạng liên kết trang web mới nhiều gấp đôi, khi họ có thể sử dụng thanh kéo để xem ít nhất 4 snippet được cài đặt sẵn.