Tổng hợp Print-ads sáng tạo hàng tuần (P20)

Hãy cùng Advertising Vietnam điểm qua những Print-ads sáng tạo tuần này bạn nhé. Đó là những Print-ads được thiết kế tinh tế, màu sắc ấn tượng và có tính tượng trưng cao. Bạn có thể xem lại các phần trước tại đây.

Alpina – Wood Primer, Agency: ABK Communication


Independence Day, Agency: PencilWings India


Pink Lady – Get your snack on, Agency: McCann UK


Playboy – Love to Play, Agency: mcgarrybowen China


Vodafone / Long Calls, Agency: Y&R Istanbul – Team Red


Voice – You only give it value upon losing it (Bạn chỉ cảm thấy âm thanh có giá trị thế nào khi đánh mất nó)


Stretch


Wear London Your Way


Everything is okay, until it’s not

My Nhon / Advertising Vietnam