Facebook đối mặt với nghi vấn về số lượng người dùng trẻ tuổi

250

Theo một khảo sát của Australia’s AdNews, 9 trong số 12 quốc gia được khảo sát có sự không nhất quán giữa con số 42 triệu người độ tuổi 20 đến 29 mà Facebook cho rằng mình có thể tiếp cận so với con số dân cư chính thức.

Ở Anh, Facebook tiếp cận 3,4 triệu người độ tuổi 20-29, nhiều hơn số người ở độ tuổi này 39%. Ở Mỹ có sự chênh lệch lớn khi Facebook ước tính có thể tiếp cận 66,3 triệu người dùng ở độ tuổi này (nhiều hơn 19,3 triệu người so với con số 47 triệu người thực sự tồn tại)

Có sự khác biệt ở hầu hết các nền kinh tế hàng đầu, bao gồm 7 quốc gia trong G8. Chứng tỏ đây là vấn đề toàn cầu – đặc biệt ở thị trường nơi Facebook có nhiều người dùng Facebook. Sự khác biệt nằm ở khoảng 26% đến 42% so với con số dân cư.

Thị trường mà Facebook không phóng đại dữ liệu dân số là Nhật Bản, Cộng hòa Nam Phi và Nga, nơi có số người dùng ít hơn.

Người phát ngôn của Facebook nói: “Ước lượng lượt tiếp cận dựa vào rất nhiều yếu tố, bao gồm hành vi người dùng Facebook, nhân khẩu học, dữ liệu vị trí từ thiết bị và các yếu tố khác. Nó được thiết kế để ước lượng bao nhiêu người trong một khu vực có thể nhìn thấy quảng cáo. Nó không được thiết kế để phù hợp với số dân hay sự điều tra dân số. Chúng tôi luôn luôn tiếp tục cải thiện ước lượng của mình.”