War Child USA tung ra chiến dịch $249 – Khi những đồng tiền lên tiếng

Tổ chức nhân đạo War Child USA và Publicis New York đã giới thiệu chiến dịch $249 nhằm tại Mỹ nâng cao nhận thức về chi phí chiến tranh toàn cầu.

Tổ chức đã tuyên bố rằng $249 là số tiền ước tính mà bình quân mỗi người bất kể là đàn ông, phụ nữ hay trẻ em phải bỏ ra hằng năm để phục vụ cho chiến tranh (ước tính bình quân đầu người dựa trên ước tính chi tiêu quốc phòng và dự toán dân số thế giới).

Chiến dịch được tạo ra để khuyến khích mọi người bù đắp khoản chi phí chiến tranh bằng cách đầu tư trong hòa bình cùng với War Child USA. Bằng cách minh họa thực tế những gì mà $249 đem lại nếu đầu tư vào trường học cho trẻ em so với đầu tư vào súng đạn, chiến dịch chứng minh được một thực tế rằng đầu tư vào hòa bình có ý nghĩa hơn nhiều so với đầu tư vào chiến tranh.

Nhật Xuyên / Advertising Vietnam