Chiến dịch bảo vệ mắt của Onesight để thay đổi sự thờ ơ của mọi người về việc chăm sóc chúng

Tổ chức phi lợi nhuận về chăm sóc thị lực Onesight đã thực hiện một chiến dịch bảo vệ mắt nhằm thúc đẩy việc tiếp cận với việc chăm sóc mắt và kính.

Chiến dịch mang tên “Victory is in Sight” với ý nghĩa mong muốn tất cả mọi người có thể nhìn thấy một thế giới quan tốt hơn, có như vậy mới đạt được những tầm nhìn cao và xa hơn. Chiến dịch được phát triển với sự hợp tác của hãng Truth Collective và công ty truyền thông Canvas Worldwide. Chiến dịch bao gồm 4 video tập trung 4 câu chuyện về những người có sự thay đổi với Onesight. Thông qua hình ảnh một cặp kính cận để mọi người có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa trước và sau về ánh nhìn của từng nhân vật. Trong video cuối cùng chính là lời kêu gọi mà Onesight dành cho mọi người cùng chung tay thay đổi tầm nhìn đến cả thế giới.

OneSight hy vọng thông điệp của họ sẽ tiếp cận và thu hút hàng triệu người tiêu dùng để giúp chiến dịch tác động mạnh mẽ đến 20 triệu người vào năm 2020.

Võ Tú / Advertising Vietnam
*Nguồn: thedrum