Lệnh cấm của Facebook, Google, Twiter không làm giảm lượt truy cập vào các trang cryptocurrency

Theo Similar Web, việc Facebook, Google, Twiter cấm các quảng cáo cryptocurrency sẽ không thể làm giảm đi các lượng truy cập vào các trang web liên quan tới tiền điện tử.

Khi các nền tảng kỹ thuật số bước vào cuộc để ngăn chặn các quảng cáo độc hại có liên quan tới tiền điện tử vì những lo ngại về gian lận, các lượt paid search được ngăn chặn chỉ chiếm 1% trong tổng lượt truy cập đến các trang web này vào năm 2017.

Báo cáo cho biết: “Rất ít khả năng điều này sẽ thay đổi rất lớn đến dòng chảy lưu lượng truy cập đến các trang web trao đổi cryptocurrency hàng đầu.”

50 trang web dành riêng cho việc trao đổi cryptocurrency đã được phân tích để thực hiện báo cáo. Lưu lượng truy cập vào các cổng này tăng 18 lần so với tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018 (55,7 triệu lượt truy cập hàng tháng trên toàn cầu đến 980,7 triệu). Điều này cho thấy có một sự quan tâm bùng nổ trong thị trường cypto.

Coinmarketcap.com đóng góp 8,5% lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn của Hoa Kỳ vào các lượt trao đổi, chiếm 39,4% lượng Referral Traffic. Bản báo cáo cũng chủ yếu dựa vào giá trị của Bitcoin để nghiên cứu các lượt trao đổi.

Nó kết luận: “Cuối cùng thì vận mệnh của các cryptocurrency cũng sẽ gắn liền với tiềm năng thu nhập của các lượt trao đổi của các trang web cryptocurrency hàng đầu thông qua quảng cáo.”

Trúc Đặng / Advertising Vietnam
Nguồn: The drum