Infographic: Mark Zuckerberg đã điều trần những gì?

Ông chủ Facebook đã “sống sót” sau 2 phiên điều trần của Mark Zuckerberg về chính sách thu thập và bảo vệ dữ liệu người dùng với các câu hỏi từ gần 100 nghị sĩ trong gần 10 tiếng đồng hồ của cả hai phiên.

Nguồn: Tuổi trẻ