Adidas thực hiện chiến dịch bảo vệ môi trường bằng phong trào Run for the Oceans

Kết hợp với việc ra mắt giày chạy UltraBOOST mới, thương hiệu đã triển khai chiến dịch bảo vệ môi trường rất thiết thực.

Adidas cùng với Parley for the Oceans – một tổ chức được thành lập từ 2013 với mục đích gìn giữ và bảo tồn các đại dương trên thế giới, và TBWA\NEBOKO đã thực hiện một cuộc thi chạy Run for the Oceans với giày chạy UltraBOOST Parley. Điểm ấn tượng là đôi giày này được chế tạo từ 11 chai nhựa thu thập từ đại dương.

TBWA\NEBOKO đã tạo ra một bộ toolkit toàn cầu cho chiến dịch Run for the Oceans. Đây còn là một cuộc phát động phong trào từ sáu thành phố chính đến với mọi người bằng cách chia sẻ qua story, video và kêu gọi. Các runner sẽ đóng góp km chạy được của mình thông qua ứng dụng GPS Runtastic, mỗi km tương ứng với 1 USD được đóng góp vào quỹ Parley.

Adidas hi vọng chiến dịch Run for the Oceans có thể nâng cao nhận thức của mọi người về hàng tấn rác thác nhựa đang đe dọa tới môi trường như thế nào, và tìm cách dọn sách chúng hình thức tái chế hữu ích này.

Võ Tú / Advertising Vietnam
*Nguồn: campaignlive