Facebook bổ sung tính năng Story Archive để “tái sử dụng” bài đăng story

Facebook vừa bổ sung tính năng Stories Archive, một tùy chọn nhỏ nhưng rất hữu ích, đặc biệt là cho các thương hiệu đang sử dụng Facebook Stories.

Với Stories Archive, tất cả các Story bạn đã từng đăng sẽ được lưu lại. Người dùng khác sẽ không nhìn thấy chúng. Bạn có thể lựa chọn không lưu lại Story, hoặc giữ lại chúng lâu hơn 24 giờ để sử dụng lại hoặc đăng trên các nền tảng khác như Instagram Stories.

Facebook đã thông báo về Story Archive từ tháng 5, thế nhưng đến nay tính năng mới được phổ biến đến nhiều người dùng hơn và sẽ có nhiều tác động. Đối với các thương hiệu, tùy chọn này có thể là động lực để đầu tư nhiều thời gian và công sức vào nội dung Story. Vì tính chất của Story là tạo ra nội dung nhanh chóng và sẽ biến mất vào ngày hôm sau, bạn sẽ không có nhiều lý do để dành thời gian cho nó. Với Stories Archive, bạn có thể dễ dàng sử dụng lại các bài đăng Story hoạt động tốt nhất – hoặc đơn giản là giữ chúng để theo dõi những gì hiệu quả.

Instagram có một tính năng thú vị mà Facebook vẫn chưa có: một khu vực trên profile thể hiện những bài đăng Story hay nhất của bạn. Tính năng của Instagram đã trở thành một lựa chọn tuyệt vời để nhấn mạnh những đặc điểm đặc biệt trong công việc hay sản phẩm của bạn. Với sự phát triển của Story, có vẻ chúng ta sẽ sớm được sử dụng tính năng này trên Facebook.

Quỳnh Hoa/ Advertising Vietnam
Nguồn: SocialMediaToday