Isobar vừa phát hành một playbook giải thích về blockchain, công nghệ thực tế và làm sao để kết hợp blockchain vào việc kinh doanh, bao gồm ở những thị trường phát triển như Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc. Playbook này giải thích về tiềm năng của blockchain tác động đến ngành truyền thông và marketing trên toàn cầu bao gồm chuỗi cung ứng, sự minh bạch (transparency), quản lí thương hiệu và sáng tạo. Đồng thời, Playbook này cũng chỉ ra marketer cần phải làm gì tiếp theo.

Dave Meeker, Giám đốc Đổi mới của Isobar Mỹ cho biết: “Đội ngũ sáng tạo của chúng tôi đã sẵn sàng bàn luận với khách hàng về công nghệ Blockchain, tiềm năng của công nghệ này cho việc cung cấp các giải pháp chuyển đổi. Và chúng tôi đã viết quyển playbook toàn cầu này để tạo lập nhiều bàn luận hơn.”

Tác giả quyển playbook là Robert Tilt, Giám đốc Nowlab tại Isobar Úc, cùng với sự đóng góp từ: Vikalp Tandon-Giám đốc Công nghệ của Isobar toàn cầu, Shawn Mishra-Phó chủ tịch của Isobar Global Managing Partner và Isobar Commerce Practice, Simon Gill-Giám đốc trải nghiệm từ Isobar EMEA. Ngoài ra con có sự đóng góp từ Dentsu Aegis Network.

Nội dung Playbook bao gồm:

  • Lịch sử về sổ cái (ledger) và định nghĩa cơ bản về blockchain, các thuật ngữ chuyên môn
  • Thực tiễn về tiền mã hóa (cryptocurrency) và ICO dịch vụ tài chính, chuỗi cung ứng và chứng nhận xuất xứ (proof of origin), insights dữ liệu và tính xác thực của dữ liệu.
  • Tập trung vào các thị trường tăng trưởng cao: Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil
  • Blockchain trong truyền thông và marketing, và như một phương tiện sáng tạo, liên quan đến chuỗi cung ứng
  • Thương mại & thanh toán trên blockchain
  • Điều gì đang khiến blockchain trở lại?
  • Các marketers nên làm gì tiếp theo?

Download về Playbook tổng quát về Blockchain từ Isobar (697 downloads)

Nguồn Isobar