Facebook công bố những xu hướng nổi bật sẽ “bùng nổ” trong năm 2019

Facebook vừa phát hành một báo cáo mới về những xu hướng được thảo luận nhiều trong năm 2018, và có khả năng trở thành tiêu điểm quan trọng trong năm 2019.

Báo cáo “2019 Topics and Trend” sử dụng cùng một phương pháp nghiên cứu như các báo cáo hàng tháng của Facebook về “Topics to Watch” và “Hot Topics”, trong đó các nhà nghiên cứu của Facebook nhấn mạnh các chủ đề thảo luận đang trên đà tăng cao.

Họ cho biết: “Khi kiểm chứng tính đúng đắn của những phát hiện này, chúng tôi “lật mở” nhiều cuộc thảo luận sôi nổi để khám phá những xu hướng lớn đang diễn ra. Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Facebook IQ của người dùng và các khảo sát từ bên thứ ba (third-party)”.

Báo cáo này cung cấp vô số xu hướng insight và dữ liệu để giúp marketer có nhiều sáng kiến digital marketing tốt hơn.

Dữ liệu được phân chia thành 7 nhóm ngành: “Beauty & Fashion”, ”Commerce”, ”Entertainment”, ”Food & Drink”, ”Mind & Body”, ”Science & Technology” và ”Travel & Leisure”. Mỗi nhóm đều có những insight và biểu đồ xu hướng cụ thể, cho thấy bức tranh toàn cảnh về các thay đổi quan trọng.

Một trong những điểm đặc biệt trong báo cáo này chính là Facebook đã hiển thị dữ liệu từ các xu hướng thảo luận trong hai năm qua.

Nếu bạn muốn xác thực về tính chính xác trong những dự đoán của Facebook, bạn có thể tham khảo thêm về báo cáo năm 2018 mà trước đó những nhà nghiên cứu của Facebook đã phát hiện ra, và trên thực tế cũng đã trở thành một vài xu hướng nổi bật trong năm nay.

Các xu hướng được xác định sẽ giúp bạn cân nhắc để dễ dàng lập kế hoạch trong năm 2019.

Download Báo cáo “2019 Topics and Trends Report” tại đây

Võ Tú / Advertising Vietnam
Nguồn: socialmediatoday