Xem “liền tù tì” 2 quảng cáo có thể đổi một video YouTube không gián đoạn?

Quảng cáo trên YouTube hiện lên giữa các video thực sự gây khó chịu cho người xem. Nhưng quảng cáo là một phần nguồn thu “béo bở” của YouTube. YouTube đang có kế hoạch sẽ sắp đặt quảng cáo đầu video, thay vì gián đoạn người dùng vào những giây phút “cao trào” nhất.

Theo YouTube, ngoài những yếu tố như độ dài quảng cáo, người xem cũng rất nhạy cảm với tần suất quảng cáo hiện lên làm gián đoạn video. Theo nghiên cứu của mình, YouTube nhận ra rằng video ít gián đoạn có chỉ số người xem cao hơn và tỉ lệ xem quảng cáo cũng nhiều hơn. Vì thế, có khả năng YouTube sẽ hiển thị 2 quảng cáo liền nhau ở đầu video trong khi người xem vẫn có thể nhấn nút bỏ qua.

Bạn có thể cho rằng người xem sẽ không chấp nhận xem một vài quảng cáo chỉ để tránh bị gián đoạn giữa video. Tuy nhiên, có một vấn đề khác cần quan tâm hơn, liệu họ có chú ý đến quảng cáo không – họ có thể mở video và làm việc khác, đợi đến hết quảng cáo rồi quay lại. Nhưng có lẽ việc hiển thị quảng cáo đầu video có vẻ “thân thiện” hơn so với việc để người dùng phải miễn cưỡng xem quảng cáo một cách khó chịu khi họ đang thưởng thức video giữa chừng.

Quỳnh Hoa/Advertising Vietnam
Nguồn: SocialMediaToday