Thư mời thầu “Phát triển các Sáng kiến Truyền thông Thay đổi Hành vi giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm từ tê giác, ngà voi và tê tê tại Việt Nam”

Ngày phát hành: 29/01/2019

Thời hạn gửi Câu hỏi: 17h00 ngày 14/02/2019 (Giờ Hà Nội, GMT+7)

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: 17h00 ngày 01/03/2019 (Giờ Hà Nội, GMT+7)

English version download here

Dự án Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã (sau đây gọi là Dự án) do USAID tài trợ được Công ty Tetra Tech thực hiện phối hợp với Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với mục tiêu góp phần ngăn chặn, tiến đến chấm dứt các hoạt động buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã. Các đối tác khác của dự án bao gồm TRAFFIC Việt Nam và Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã WCS.

Trân trọng mời Quý Đơn vị nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính cho công việc/dịch vụ được mô tả trong bản Đề nghị mời thầu số 2019 – 01 của Dự án Phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã (với các Phụ lục đính kèm Tiếng Việt, Tiếng Anh).

Mọi thông tin trao đổi liên quan đến đề nghị mời thầu này xin gửi tới địa chỉ email dưới đây: af.subs@savingspeciesvietnam.org

  • Dự án dự kiến sẽ ký một Hợp đồng Giá cố định cho gói thầu này.
  • Các chi phí phát sinh của đơn vị dự thầu liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu và đàm phán hợp đồng sẽ không được chi trả.
  • Dự án không bắt buộc phải chấp nhận bất kỳ đề xuất dự thầu nào.
  • Dự án có quyền chấp nhận bất kỳ đề xuất dự thầu nào mà không cần thảo luận thêm.
  • Dự án sẽ chỉ đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị có giấy phép hoạt động và đủ năng lực để thực hiện và hoàn thành công việc theo yêu cầu.
  • Đơn vị dự thầu phải có năng lực thực hiện và hoàn thành trọn vẹn một/cả hai sáng kiến được nêu trong Mô tả công việc.

Mọi câu hỏi liên quan đến đề nghị mời thầu này phải được gửi trước “Thời hạn gửi Câu hỏi” nêu trên. Các “Đơn vị dự thầu” gửi câu hỏi cho Dự án theo địa chỉ email dưới đây:

Dự án Phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã af.subs@savingspeciesvietnam.org

Tiêu đề email: “Câu hỏi về Đề nghị mời thầu số 2019 – 01

Để đảm bảo tuân thủ quy trình chuẩn, mọi câu hỏi của đơn vị dự thầu và câu trả lời của Dự án sẽ được chia sẻ cho các đơn vị dự thầu còn lại. Các câu hỏi nhận được sau “Thời hạn gửi Câu hỏi” sẽ không được giải đáp.

Mời các bạn agency tham dự đấu thầu dự án, thông tin tại đây

English verion download here