[Download] Report Vietnam insight 2019 từ Kantar WorldPanel

Report Vietnam insight 2019
Report Vietnam insight 2019

Mời các bạn download report insight Vietnam 2019 do Kantar World công bố. Đây là report khảo sát thị trường về insight của người tiêu dùng 2019 trong ngành hàng FMCG (hàng tiêu dùng nhanh).

Download report miễn phí tại đây

Ngoài ra bạn có thể download thêm các report do Advertising Vietnam tổng hợp tại link sau https://advertisingvietnam.com/category/tai-lieu/. Đây là các report về khảo sát thị trường, insight người tiêu dùng được chia sẻ miễn phí.

Tham gia group Facebook Cộng đồng Marketing & Advertising để nhận các report tiếp theo.

Ban biên tập Advertising Vietnam