Acnes 7 Ngày giảm mụn

Client: Acnes Vietnam

Creative & production: Unicorn Digital

lượt xem353Lượt thích1Bình luận0Lưu
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!
Mô tả:

Kết hợp giữa chất liệu âm nhạc với ý tưởng hiện thực hóa Đi đường quyền trending một thời vào con số 7. Campaign đã giải quyết thành công thử thách lớn nhất đó là làm sao bán được số 7 giảm mụn vào đầu của teen.

Credits

Client: Acnes Vietnam

Creative & Production: Unicorn Digital

Xem tất cả Showcase
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!

Tác giả nổi bật

Ngọc Anh
Ngọc Anh

Content Leader | Advertising Vietnam

Tâm Thương
Tâm Thương

Content Creator | Advertising Vietnam

Tú Nhã
Tú Nhã

Content Creator | Advertising Vietnam

Thanh Huyền Unique OOH
Thanh Huyền Unique OOH

Chuyên viên Truyền thông | Unique Integrated Outdoor Advertising

SEONGON - Google Marketing Agency
SEONGON - Google Marketing Agency

Marketing Executive | SEONGON