Dentsu Vietnam

  • Dentsu Việt Nam là Công ty Quảng cáo 100% vốn nước ngoài được thành lập vào năm 2003.
  • Khách hàng của chúng tôi bao gồm : Toyota, Lexus, Yamaha, Canon, Ajinomoto, Kao, Tập đoàn Saigon Tourist và nhiều thương hiệu khác.
  • Chúng tôi luôn hoan nghênh chào đón những nhân tài muốn trở thành thành viên của các phòng Sáng tạo,
  • Lập kế hoạch và Dịch vụ khách hàng.