> Đăng ký tham dự: https://bit.ly/GlocalStar_RegistrationForm

➤ Sổ tay sự kiện (Bản Việt): https://bit.ly/GlocalStar_Booklet_VietVersion

➤ Sổ tay sự kiện (Bản Anh): https://bit.ly/GlocalStar_Booklet_EnglishVersion

Là Webinar Trao đổi văn hóa được tổ chức bởi AIESEC tại Việt Nam, Glocal Star là một “người bạn quốc tế” giúp người trẻ nhận ra tầm quan trọng của việc trở thành những công dân toàn cầu và giá trị của sự “hòa nhập nhưng không hòa tan” - khi biên giới giữa các quốc gia trong thời đại toàn cầu hoá chỉ còn là một khái niệm địa lý.

Khi trở thành đại biểu chính thức, bạn sẽ có nhận được:

✈️Cơ hội giao lưu với các bạn trẻ quốc tế (Thái Lan, Sri Lanka, v.v)

✈️Bộ kỹ năng và tư duy phù hợp để thích nghi với môi trường thay đổi không ngừng

✈️Giấy chứng nhận từ AIESEC

✈️Cơ hội giao lưu với các diễn giả đến từ Uniqlo, Ogilvy, RMIT, v.v..

THÔNG TIN CHI TIẾT:

➤ Đăng ký tại: https://bit.ly/GlocalStar_RegistrationForm

➤ Sổ tay sự kiện (Bản Việt): https://bit.ly/GlocalStar_Booklet_VietVersion

➤ Sổ tay sự kiện (Bản Anh): https://bit.ly/GlocalStar_Booklet_EnglishVersion

➤ Trang sự kiện: https://fb.me/e/1CrYe6quq

➤ Đối tượng tham gia: Sinh viên trên toàn quốc

➤ Nền tảng: Zoom (Online)

➤ Phí tham dự: 25.000 VNĐ (Regular)

➤ Thời gian diễn ra: 18:30 - 21:30, 16/04/2022

➤ Hạn chót đăng ký: 12:00, 16/04/2022

➤ Hotline: (+84) 912 145 901 (Mr. Duy Trương - Trưởng ban tổ chức)

➤ Email: globalvolunteer.aiesecinvietnam4@aiesec.net

-------------------------------------

AIESEC là tổ chức thanh niên quốc tế thành lập từ năm 1948, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển khả năng lãnh đạo trẻ thông qua trao đổi tình nguyện và trải nghiệm môi trường

thực tế cho các bạn trẻ trên toàn thế giới.

➤ Nhận thêm thông tin và cơ hội từ AIESEC: https://tinyurl.com/3gkf82o5

➤ Hotline: 0286 2862 615