Advertising Vietnam

Advertising Vietnam là nơi chia sẻ và cập nhật thông tin, dành cho các bạn yêu thích quảng cáo, truyền thông, marketing, sáng tạo.

Superson Singapore’s Antti Toivonen To Premiere A New Feature Film At The 25th Busan International Film Festival

Specialist-based creative agency Superson Singapore’s Managing Partner announces his latest project: A feature film helmed by Singaporean director Tan Bee Thiam. SINGAPORE, SEPTEMBER 17th, 2020 — Independent creative agency Superson Singapore’s...

Khởi động chương trình khởi nghiệp tăng tốc NINJA hướng tới xây dựng một tương lai kinh tế bền vững

Chương trình “NINJA Accelerator tại Thành phố Hồ Chí Minh” là một chương trình khởi nghiệp tăng tốc kéo dài trong 3 tháng, vừa khởi động vào ngày 25/08/2020....

Facebook phát động chương trình “Video for Vietnam – Việt Nam trong tôi”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy kinh tế và du lịch hậu COVID-19, Facebook kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ Việt như...

[Download] Cẩm nang điều hướng môi trường bảo mật cho marketers

Mối quan tâm về quyền riêng tư của người tiêu dùng ngày càng tăng đã đưa ra một loạt các thay đổi định hình lại ngành quảng cáo kỹ...

Asia-pacific Consumers Want To See Empathy From Brands And Support For Frontline Workers Says Research

The research undertaken by Rakuten Advertising also reveals that China is the market of choice for APAC consumers who make purchases internationally, followed by the US, Japan and South...

Utilizing‌ ‌Tripadvisor’s‌ ‌New‌ ‌Proprietary‌ ‌First-Party‌ ‌Data‌ ‌Platform,‌ ‌Tripadvisor‌ ‌Navigator

Utilizing‌ ‌Tripadvisor’s‌ ‌New‌ ‌Proprietary‌ ‌First-Party‌ ‌Data‌ ‌Platform,‌ ‌Tripadvisor‌ ‌Navigator,‌ ‌Abu‌ ‌Dhabi (DCT Abu Dhabi)‌ Partners‌ ‌With‌ ‌Tripadvisor‌ ‌in Launching‌ ‌New‌ ‌Campaign‌ ‌to‌ ‌Drive‌ Traveler ‌Inspiration‌ ‌and‌ ‌High‌ ‌Return on...