Có nhiều bạn chưa hiểu rõ vì sao có sự khác nhau về cách gọi tên giữa Big idea và Idea. Một số bạn lại hỏi, idea của bạn không hay, nên không được gọi là Big idea, hoặc Idea như thế nào mới được gọi là Big idea.


Để hiểu về Big idea và Idea, cụ thể trong cách làm IMC, Big idea hay còn gọi là Central Idea và Big Idea được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau như một Core asset, ví dụ: Một video dài 2 phút (clip branded content longform ) trên Youtube, hoặc Core asset là một Digital game rồi sau đó có nhiều idea để lan tỏa Core asset đó ra các kênh. Vậy có thể hiểu Big idea, Central idea và được thể hiện qua các nền tảng khác nhau dù đó là online, offline và sẽ có một Core asset để thể hiện Big idea đó trước, các idea nhỏ để lan tỏa Big idea đó qua các kênh.


Lan toả như thế nào


Với sự khác nhau về tính chất, công năng sử dụng, mục tiêu và sự trải nghiệm của người dùng của các kênh touchpoint, do đó Big Idea cần có sự biến hoá, cần có những idea nhỏ, nhằm thể hiện (adapt) từ Big Idea đó để phù hợp hành trình khách hàng (Consumer journey) khi đi xuống các touchpoint khác.


Ví dụ: Từ Core asset là một “long form youtube video” tầm 2 phút. Sau đó có thể cắt xuống 6s, 10s, 15s để chạy bumper ads, youtube contextual ads v.v.. nhưng để truyền tải thông điệp trong big idea đó để dễ dàng tiếp cận thêm với consumer khi họ thích comment, tương tác, thì bộ sticker, bộ artwork, short video để cho họ có thể sáng tạo thêm nội dung gọi là UGC (user – generated content) thì việc dùng UGC có thể hiểu là một idea, hoặc tạo một Social challenging, một cuộc chạy Marathon online, offline cũng có thể nói là một idea. Những idea nhỏ này thể hiện qua các touchpoint, để lan toả Big idea, để giúp kết nối với target consumer dễ dàng hơn, đa dạng hơn trong hành trình consumer journey.


Big Idea làm thế nào


Trong cách làm IMC, từ những Critical thinking, Strategic thinking, Strategic approaching, Proposition; tất cả là nền tảng cho não trái để tư duy. Team strategic planning, Digital planning và Media team sẽ có data, có Creative brief hướng đi cho team não phải để làm Concept và Big Idea. Team não phải, cụ thể các bạn Creative ở đây là Copy, Art director, hoặc có thêm S. Designer, sẽ cùng nhau bão não (brainstorm) để tìm ra Concept và Big Idea. Ở bước này, Concept và Big idea là để trả lời cho bản Creative brief của team planning. Và kèm theo đó là những idea nhỏ để lan tỏa như có nói bên trên nếu đó là một project IMC.


Qua đó có thể hiểu, Big idea là một nội dung, truyền tải một thông điệp của campaign, nhưng sẽ được adapt qua nhiều idea nhỏ, tùy vào touchpoint trong IMC và tuỳ vào hành trình Consumer journey, ví dụ: Một TVC 30 giây cô đọng thông điệp trong format TVC phát trên Tivi, nhưng có thể làm longform video content 2 phút phát trên Youtube và nội dung thông điệp đó có thể được dùng idea là bộ truyện tranh, dùng nét vẽ Comic để air trên Facebook để Consumer có thể hứng thú đọc, share và có thể phát triển nội dung dạng UGC, hoặc idea kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thực hiện một dự án gì đó, hoặc một idea idea khác là cuộc thi ảnh (photo contest) để thu hút Consumer tham gia, hoặc một idea làm game với chương trình trúng thưởng, để tăng sale. Nên tên gọi Big idea và Idea là có sự khác nhau trong phạm vi nhất định.


Nếu bạn đang quan tâm chuyên sâu về kiến thức lĩnh vực này và mong muốn có cơ hội thực hành trực tiếp, hãy đăng ký ngay tại link bên dưới để học cách làm Creative IMC nhé!


>> Workshop How to make a Creative IMC proposal

>> Thông tin chi tiết: https://www.boldcreativelab.com/creativeimc