Gốm Minh Long

Gốm Minh Long là thương hiệu sản xuất đồ dùng bằng gốm được thành lập từ những năm 1970.