JCB

Thương hiệu thanh toán quốc tế duy nhất của Nhật Bản.

JCB đã độc lập mở rộng phạm vi kinh doanh từ năm 1981 để biến thương hiệu JCB trở thành thương hiệu thanh toán quốc tế được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu.