P&G

Được dẫn dắt bởi những con người nhiệt huyết và cùng hướng đến một mục tiêu chung, P&G đã mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những thương hiệu đáng tin cậy từ năm 1995

X