Thu nhập chưa đủ cao và tình hình tài chính không ổn định khiến người Việt tìm đến dịch vụ tín dụng nhiều hơn, theo báo cáo “Nâng cao sức khoẻ tài chính người Việt Nam” được thực hiện bởi Decision Lab và Home Credit. Báo cáo này cũng cho thấy người có thu nhập thấp cần được tiếp cận kiến thức tài chính để quản lý và hạn chế các rủi ro tài chính ở mức thấp nhất.


Báo cáo có tên gọi “Nâng cao sức khoẻ tài chính người Việt Nam” chỉ ra hầu hết người Việt không có thu nhập tăng trong năm 2023. Khoảng một phần ba (36%) thậm chí kiếm được ít hơn so với năm 2022. Một phần ba khác (34%) gần như không thấy sự thay đổi nào trong thu nhập. Khoảng một phần năm (21%) số người được khảo sát đang vật lộn để trang trải chi tiêu hàng tháng. Gần một nửa (49%) chỉ kiếm đủ tiền để trang trải những nhu cầu thiết yếu mỗi tháng.


Tải báo cáo đầy đủ tại website của Decision Lab.Vì vậy, đa số mọi người muốn tiết kiệm nhiều hơn cho các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, chỉ một phần ba (35%) làm được điều đó vào năm 2023. Và gần một nửa (49%) tiết kiệm chỉ đủ để trang trải các chi phí thiết yếu trong tối đa ba tháng. Những người có mức thu nhập thấp (dưới 5 triệu đồng một tháng) có tình hình tài chính chưa ổn định nhất.Nhu cầu tín dụng tăng cao


Vì những vấn đề kể trên, nhu cầu cho các sản phẩm tín dụng tiêu dùng và tài chính cá nhân ngày một tăng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng. Ví dụ, những người thu nhập thấp thường không có đủ điều kiện thế chấp. Khoảng một phần ba trong số này không có hoặc không cảm thấy thoải mái khi cung cấp hợp đồng lao động (31%) hoặc bảng lương (33%) khi vay.


Việc thiếu khả năng tiếp cận các khoản vay này đang làm tăng sức hấp dẫn của thẻ tín dụng và các gói mua trước trả sau (BNPL). Gần một nửa (44%) người Việt đã sử dụng thẻ tín dụng trong 12 tháng qua. Trong khi đó, mô hình BNPL đã chiếm được 16% thị phần tín dụng tiêu dùng, mặc dù vừa mới xuất hiện ở Việt Nam.Tuy nhiên, khoảng 40% trong số những người có khoản vay hoặc nợ thẻ tín dụng trong 12 tháng qua gặp khó khăn trong việc trả nợ hàng tháng đúng hạn. Một số nguyên nhân gồm chưa đủ hiểu biết về tài chính và không nhận thức được hậu quả của việc trả nợ quá hạn. Khoảng một nửa số người vay không biết không trả nợ có thể dẫn đến xếp hạng tín dụng xấu (46%), phạt tiền (49%) hoặc khó vay từ tất cả các tổ chức tài chính hợp pháp trong tương lai (57%).


Về báo cáo “Nâng cao sức khỏe tài chính của người Việt”


Báo cáo “Nâng cao sức khoẻ tài chính của người Việt” là khảo sát trực tuyến nhằm để khám phá nhận thức và hành vi của người tiêu dùng. Khảo sát được thực hiện trên 1.200 người từ 18 tuổi trở lên, đại diện cho dân số trực tuyến Việt Nam. Người tham gia khảo sát được tuyển chọn bằng cách lấy mẫu trực tuyến ngẫu nhiên. Thời gian lấy mẫu từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 12 năm 2023.