​Từ ngày 19/1/2022, Facebook ads thông báo họ sẽ gỡ một số “Hành vi/sở thích” bị dư thưa hoặc ít người dùng tới, những nhắm mục tiêu chi tiết đó có thể liên quan đến các vấn đề nhạy cảm, tôn giáo, chính trị, sắc tộc, sức khoẻ, người nổi tiếng….

Nếu trong các chiến dịch quảng cáo của người dùng có các mục tiêu đang bị ảnh hưởng, Facebook sẽ cho phép chạy và sử dụng nó cho tới ngày 17/03/2022, sau đó người dùng buộc phải thay đổi nếu không các nhóm quảng cáo sẽ bị tạm dừng. Chi tiết xem các nhóm quảng cáo nào có ảnh hưởng, bạn thực hiện các bước sau :


1. Mở Trình quản lý quảng cáo bằng link sau : facebook.com/adsmanager 

2. Chọn Xem các nhóm quảng cáo bị ảnh hưởng ở trên cùng bên phải. Nếu nhóm quảng cáo cần được cập nhật, bạn sẽ thấy thông báo nói rằng chúng tôi đang gỡ một số tùy chọn nhắm mục tiêu chi tiết.

 

3. Hãy di chuột qua nhóm quảng cáo chịu ảnh hưởng để chỉnh sửa.

4. Trong nhóm quảng cáo, đi đến phần Đối tượng rồi thay thế hoặc gỡ các tùy chọn chịu ảnh hưởng.

5. Để cập nhật tùy chọn nhắm mục tiêu của nhóm quảng cáo, bạn hãy chọn nút Gỡ tùy chọn được nêu bật ở trên cùng. Đăng các thay đổi.

 

Xem thêm thông tin chi tiết tại link : https://business.facebook.com/business/help/458835214668072

Lê Hoàng - từ Brandsketer Việt Nam