Mặc dù Burger King không có Doughnut trong thực đơn của mình nhưng "anh bạn" này vẫn thể hiện tinh thần hưởng ứng của mình trong ngày dành riêng của Donut "National Doughnut Day".


Sáng kiến của Burgur King là tạo ra "Whopper Donut" về cơ bản như một Burger Whopper cổ điển nhưng có thêm một lỗ cắt ở giữa để làm cho nó trông giống như chiếc bánh ngọt dễ thương.

5 thành phố nước Mỹ sẽ phục vụ món bánh đặc biệt này bao gồm Boston, Miami Beach, Los Angeles, Thành phố Salt Lake, Thành phố New York hoặc Thành phố Salt Lake.

My Nhon / Advertising Vietnam