Chiến dịch độc đáo từ những cây kem nhằm chống lại vấn đề biến đổi khí hậu

Hiệu ứng nhà kính đã dẫn đến một hệ quả khủng khiếp và gây ra sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Để chung tay lan truyền thông điệp về hiện tượng trái đất đang nóng dần lên. Auge Headequater – Agency thực hiện chiến dịch “The Ice Cream Of Future” đã đặt ra câu hỏi: “Que kem trong tương lai sẽ như thế nào?”.

Sau quá trình tương tác với các đứa trẻ, “The Ice Cream Of Future” đã đưa ra những que kem được làm tan chảy để phản ánh thực trạng trái đất đang nóng dần lên cùng thông điệp: “Nếu chúng ta không ngăn chặn việc trái đất đang nóng dần lên, chúng ta không chỉ làm ảnh hưởng đến những cây kem, mà còn là sự nguy hại cho tương lai của cả hành tinh này”

Uyển My / Advertising Vietnam